ID nume membri optiuni status aplicatii minim ore
1 M.A.I. 19 / 50 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 20
2 Smurd 12 / 15 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
3 Criminalistica 10 / 15 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 50
4 Tractari Auto 3 / 15 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
5 Hitman 2 / 10 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 30
6 Mafia Albaneza 6 / 14 membri / loguri / aplicatii / reclamatii 5
7 Mafia Rusa 7 / 7 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
8 Clanul Masinistilor 3 / 5 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
9 Clanul Columbian 7 / 7 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
10 Clanul Camorra 2 / 5 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
11 Clanul Camataru 0 / 5 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
12 Corupt TV 1 / 15 membri / loguri / aplicatii / reclamatii 5
19 Mafia Siciliana 6 / 10 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
99 user 3454 / 100000 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 0