ID nume membri optiuni status aplicatii minim ore
1 M.A.I. 3 / 50 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 20
2 Smurd 1 / 15 membri / loguri / aplicatii / reclamatii 5
3 Criminalistica 0 / 15 membri / loguri / aplicatii / reclamatii 50
4 Tractari Auto 0 / 15 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
5 Hitman 0 / 5 membri / loguri / aplicatii / reclamatii 30
6 Mafia Albaneza 0 / 14 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
7 Mafia Siciliana 1 / 14 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
8 Clanul Masinistilor 0 / 5 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
9 Mafia Narcos 0 / 10 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
10 Organizatia Hydra 1 / 7 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 5
11 Corupt TV 0 / 15 membri / loguri / aplicatii / reclamatii 5
99 user 5074 / 100000 membri / loguri / aplicatii / reclamatii aplicatii inchise. 0